Den magiske blå

Snillfjord

Fra John Øystein Berg, naturfotografen fra Berg i Snillfjord, har vi fått disse bildene av blåveis.


 

— I en liten bekkedal på Berg, dukket det opp noen ydelige blåveiser. Men i år var det veldig lite av den, jeg fant bare noen få, skriver fotografen til ST.

— Men den er vakker og den koser seg nå i finværet, avslutter han.

Blåveisen (Hepatica nobilis på latinsk, blå anemone på dansk, blåsippa på svensk) er en flerårig urt i soleiefamilien. Den har karakteristiske, leverformede, vintergrønne blader og blå blomster i april til mai. Planten blir cirka 10 cm høy.

Blåveisen er utbredt i Europa nord til Skandinavia og Finland, og sør til Appenninene og Pyreneene. Den mangler i Vest-Frankrike og på De britiske øyer. Blåveisen har gul stilk og vokser på tørr og kalkrik grunn i løv- eller barskog, og på disse vokseplassene viser ingen andre blomster seg før blåveisen. Allerede under snesmeltingen begynner den å åpne sine mørkeblå kronblader.

I Norge er blåveisen vanligst på Østlandet, Sørlandet, og i Trøndelag, men planten finnes også i Ryfylke, Hardanger, og ved Bodø. Blåveisen dyrkes også i hager, både arten som vokser vilt i Norge, og ungarsk blåveis (Hepatica transsilvanica). Sistnevnte stammer fra Karpatene og Transilvania, og har en kraftigere vekst.

Blåveisens farve varierer fra helt hvit gjennom alle blåfarver, og til rød. Dette er bare delvis genetisk, jordens surhet kan også påvirke farven.