En uønsket røver i elva

Snillfjord

Fra John Øystein Berg, naturfotografen fra Berg i Snillfjord, har vi fått disse bildene av en mink.

— Det er lenge siden jeg har sett minken i Bergselva, men jeg kom over en i en steinmur langs elva, forteller han til ST.

— Jeg vet at denne ikke er ønsket i norsk natur. Den er ikke spesielt sky, heller. Den dukket opp flere ganger, forteller han videre.

— Den var veldig interessert i hva jeg holdt på med. Jeg satt en stund og fulgte med ham, men etter en stund spaserte han videre oppover elva.

— Jeg tenkte jeg kunne være heldig å få noen bilder når den fanget fisk i elva, men bedre lykke neste gang, avslutter han.

Fakta om minken

Minken (Neovison vison) som lever i Norge er etterkommere av dyr som er rømt fra pelsfarmer, og arten har sitt naturlige utbredelsesområde i Nord-Amerika. Amerikansk mink er i dag spredt til flere land i Europa, og alle disse bestandene er resultat av rømninger fra minkfarmer.

Den er et mårdyr og har klart å tilpasse seg nye habitater. Hele 15 underarter er beskrevet, 16 om man regner med sjømink, som døde ut omkring 1860.

Mink er kortbeint og har en svært langstrakt og smidig kropp med en hale som utgjør nærmere 1/3 av totallengden.

Norsk villmink er helst sjokoladebrun i fargen, men på grunn av innslag av oppdrettsmink kan fargen variere fra hvit til sort. Etter noen generasjoner vil imidlertid fargen bli sjokoladebrun. Mink har også en hvit flekk på haken og noe hvitt «dratt nedover» fra haken og ned mot brystet.

Den er nattaktiv og lever i ensomhet utenom paringstiden. Hannmink er spesielt territorial overfor mink av samme kjønn.

Mink ble innført til Norge i 1927, da den første minkfarmen kom i gang på Vestlandet. Alt i 1930 ble den første villminkstammen etablert i Sunnhordland, da mink rømte fra en minkfarm etter en flom nær Bergen.

Kilde: Wikipedia