Traneunge i elva

Etter hvert kom traneungen seg inn i vegetasjonen. 

Fotografen kom over denne traneungen svømmende i ei elv i Snillfjord. 

Snillfjord

Fra Snillfjord og naturfotograf John Øystein Berg, har vi fått dette bildet av en traneunge i elva.

— Jeg gikk langs Bergselva i Snillfjord og så en del ender, strandsniper, og spurver da jeg beveget meg oppover. Plutselig hørte jeg noen traner varsle i elva, og da var jeg så heldig å se en traneunge som svømte over og spaserte over på den andre siden, forteller han til ST.

— Jeg ble nok observert av tranene da jeg gikk langs elva, men det var artig å få noen bilder, da.

Fakta om tranen

Tranen (Grus grus) er en stor og oppreist fugl med bustete bakende. Den er stort sett skifergrå med tegninger i sort og hvitt i hoderegionen. Nebbet er relativt langt og gulgrønt, den har sorte bein og litt brunstenk i det grå på ryggen. Ungfuglene mangler de voksnes tegninger i hodet og på halsen.

Den trives best på større myrer i barskogs- og bjørkebeltet, men kan også hekke over tregrensa. Myra der selve reiret plasseres kan være nokså liten, men tranereviret innbefatter alltid større arealer av myr eller dyrket mark for matsøk.

Tranen finnes jevnt utbredt i et bredt belte fra Norge i vest, og østover gjennom asia nesten helt til Stillehavet. Det er særlig de høyereliggende delene av Buskerud, Oppland, Hedmark, Trøndelagsfylkene og Nordland som er kjerneområdet for arten i Norge. De siste årene har det vært en tendens til spredning mot vest, f.eks. fra Trøndelag til Nordmøre. Traner er likevel sjeldne på Vestlandet, men hekker noen få plasser også vest for vannskillet.

I løpet av høsten trekker tranene ut av landet. Ringmerking har vist at deler av den norske populasjonen overvintrer i Frankrike og på den iberiske halvøy. Tranene kommer tilbake til Norge i april.

Tranen kan ete alt fra små insekter, fisk, amfibire og krypdyr til fugler og små pattedyr. De spiser også bær og frø.

Traner er territorielle fugler som vanligvis returnerer til samme plass år etter år for å hekke. Vårtrekket foregår i april, og eggleggingen i mai så tidlig som snøsmeltingen tillater det. Tranene har en eller to unger, som forlater reiret like etter klekking.

Kilde: miljolare.no