Endelig tilbake

Snillfjord

Fra naturfotograf John Øystein Berg på Berg i Snillfjord, har vi fått disse bildene av en makrellterne.

— På Krokstadøra har makrellterna kommet tilbake. Det er sikkert 30 år siden jeg har sett denne nydelige terna, skriver fotografen.

— Det er luftens akrobat, dette. Jeg kan sitte og se på den i timevis. Den stuper i sjøen og tar åte, dette er nok årsaken til at rundt 20 stk. har kommet inn. Det vrimler av tobis i sjøen, jeg håper de får nok og kommer tilbake, også neste år.

Fakta om terna

Terner er som slanke, langvingede måker. De har forlengede stjertfjær når de e rvoksne. Makrellterne og rødnebbterne er meget like, men det finnes noen kjennetegn som er verdt å bite seg merke i. Hos de aller fleste makrellternene er nebbspissen sort, mens den hos rødnebbternene er dyprød. Makrellterna har en noe mer fyldig kropp og har ikke så lange stjertfjær som rødnebbterna.

Vi finner makrellterne hekkende langd hele norskekysten. Arten er vanligst i Sør-Norge, og blir gradvis mer fåtallig jo lenger nord man kommer. Det er anslått at det hekker omkring 10 000–20 000 par i Norge.

Den finnes for det meste langs kysten i Norge, men den hekker også ved innsjøer.

Ternene er utpregede trekkfugler, og makrellterna overvintrer langs kysten av Sør- og Vest-Afrika. Allerede i juli tar høsttrekket til og varer ut september. De fleste ettåringene returnerer ikke til Norge den første sommeren, men tilbringer denne tiden blant annet i Sør-Europa. Vårtrekket foregår fra april til mai.

Makrellternene lever av små fisk, som den finner enten ved kysten eller i ferskvann. Krepsdyr og insekt blir også spist.

Makrellterna er sterkt truet.

Kilde: Miljølære