Eiendommen i Kari Gravroks gate 30, 8. seksjon på Orkanger har skiftet eier. Eiendommen ble solgt for 3.390.000 kroner av Thams Eiendomsutvikling AS til Roger Haukås. Salget ble registrert 16. januar. Eiendommen ble bygget i 2022.

80 salg i Orkland kommune

Salget av Kari Gravroks gate 30 er det 80. salget i Orkland kommune I løpet av de siste siste tolv månedene. Snittprisen er 27.976 kroner pr. kvadratmeter. Gjennomsnittlig pris for eiendommer er 1.922.941 kroner.

Dette er de fem dyreste fritidseiendommene i Orkland kommune det siste året:

  1. Værnesveien 1354, 4.800.000 kroner

  2. Rishaugen Hyttefelt 33, 3.900.000 kroner

  3. Åremssanden Hyttefelt 38, 3.900.000 kroner

  4. Breivikveien 47, 3.540.000 kroner

  5. Kari Gravroks gate 30, 8. seksjon, 3.390.000 kroner

Orkanger: Denne illustrasjonen viser flyfoto av den aktuelle eiendommen. ©Norkart AS, Omløp, Geovekst og kommunene.