Eiendommen i Fjærvikslettet 14 på Halsanaustan har skiftet eiere. Eneboligen ble solgt for 775.000 kroner av Toril Henriksen Olset til Ingrid Lydia Berget og Frank E. Spjelkavik Berget. Salget ble registrert 2. mars. Boligen er på 43 kvadratmeter.

42 salg i Heim kommune

Salget av Fjærvikslettet 14 er det 42. salget i Heim kommune I løpet av de siste siste tolv månedene. Snittprisen er 23.406 kroner pr. kvadratmeter. Gjennomsnittlig pris for eiendommer er 1.620.000 kroner.

Dette er de fem dyreste fritidseiendommene i Heim kommune det siste året:

  1. Litjbølveien 47, 4.190.000 kroner

  2. Vesseseterveien 601, 3.300.000 kroner

  3. Otnesvegen 23, 2.800.000 kroner

  4. Vågveien 558, 2.450.000 kroner

  5. Mistfjordveien 972, 2.150.000 kroner

Halsanaustan: Denne illustrasjonen viser flyfoto av den aktuelle eiendommen. ©Norkart AS, Omløp, Geovekst og kommunene.