Visste du at dette kan straffes med fengsel?

  Foto: Norsk kennelklubb

New Articles

Det er traffbart å sette fra seg hunden utefor en butikk. Det er få som kjenner til denne loven, og Kennelklubben har derfor laget opplysningsplakater.

Hundeloven sier dette: "Hundeholderen skal ikke gå fra en bundet hund rett ved inngangen til en bygning som er åpen for allmennheten eller ved lekeplasser".

Dette innebærer også butikker, og kan straffes med fengsel inntil seks måneder, ifølge politiet, skriver VG.

Formålet med bestemmelsen er:

  • Unngå konflik mellom hund og forbipasserende.
  • Hindre situasjoner hvor forbipasserende kan oppfatte hunden som et stengsel.
  • Motvirke at en bundet hund blir stresset og dermed til større fare eller ulempe enn vanlig.