Disse sitter i styret til Orkla Sparebank

Se også hvilke 24 personer som sitter i generalforsamlinga.

Orkdal Sparebank og Meldal Sparebank slås sammen 1. oktober i år. Nå har også det nye styret i banken kommet på plass.  

New Articles

Orkdal Sparebank og Meldal Sparebank slås sammen 1. oktober i år.

Les også: Dette er bankens nye logo

Nå har også det nye styret i banken kommet på plass.

Styreleder: Ståle Gjersvold, adm. dir Trønderenergi

Nestleder: Marit Figenschau, leder advokatkontoret i TOBB

Styremedlem: Erlend Eriksen, rådmann i Vefsn kommune

Styremedlem: Kari Rikstad, autorisert regnskapsfører Meldal regnskapskontor

Styremedlem: Geir Arne Brønstad Rao, adm. dir. Elpro

Ansattevalgte styremedlemmer: Eva Kjøsen Steigedal og Eivind Myre Sandstad

Varamedlemmer: Olav Ree og Eivind Sæther

Varamedlem ansatte: Berit Brønstad og Kristian H. Almli

- Vi er veldig glad for å ha fått Ståle Gjersvold som styreleder. Han er blant annet oppvokst i Meldal og kjenner derfor området vårt godt. Det er et godt sammensatt styre, men en kompetanse som matcher godt, fastslår Dag Olav Løseth, banksjefen i den nye fusjonsbanken. 


Generalforsamlinga til Orkla Sparebank er også valgt. Her er navnene:

Innskytervalgte (kunder):

Kari Fossvoll (leder)

Eva Akselsen

Terje Selvnes

Oddbjørn Almli

Ola K. By

Kari Haug Gjønnes

Leif Olav Aasløkk

Jørn Arild Drugli

Elen Sandvik

Erik Kalstad

Linda Ingstad

Aud Inger Kalseth

Fra det offentlige:

Torstein Larsen

Finn Martin Hoff

Torstein Tøndel

Helge Ringli (nestleder)

Stein Elshaug

Olaug Muan

Ansattevalgte:

Bente Kalland

Turid E. Rye

Brage Kjøren

Morten Ljøkjel

Henning Ree Snoen

Tore Gjerstad