Du er klar over hvilken dag det er i morgen?

Dersom du ser en svart katt krysse veien, er det fare for at det vil skje en ulykke, sier sagnet om fredag 13.  

New Articles

Fredag den 13. er når den 13. dagen i en måned faller på en fredag. Det vil alltid være minst ett og maksimalt tre tilfeller hvert år hvor den 13. dagen i måneden havner på en fredag.

Dersom en måned begynner på en søndag, kommer den 13. til å være en fredag. I vesteuropeiske og særlig engelskspråklige land blir dagen knyttet til uhell, eller ulykker.


Tror du på at fredag den 13. er en ulykkesdag?
Du må velge et alternativ
 

I dag er det forbundet med ulykke hvis en svart katt krysser veien foran deg, om du går under en stige eller om du knuser et speil. Skjer dette, kan det gå deg riktig ille.

Det er få kilder som kan fortelle noe om hvor gammel denne oppfatningen er. I Norge er det ingenting som tyder på at dagen var regnet som uheldig før på 1800-tallet. Det finnes heller ikke gode kilder som kan fortelle hvordan denne oppfatningen startet, men i kristen tradisjon har fredagen lenge vært sett på som en uheldig dag fordi Jesus døde på en fredag.

Langfredag har vært sett på som en spesielt uheldig dag. Tallet 13 har vært oppfattet som et uheldig tall i mange kulturer fordi det er et usymmetrisk oddetall.

Statistisk sett skjer også de fleste trafikkulykkene på fredager. Men det har mer med at utfarten er større enn en vanlig ukedag.

I enkelte land, som Spania og Hellas, er det tirsdag den 13. som knyttes til ulykke.