- Håper de ikke blir så veldig irriterte

I forrige uke startet NCC vårrengjøringa på veiene i vårt distrikt. Her fra fylkesvei 800 på Lykkjneset i Buvika. 

New Articles

I forrige uke startet NCC vårrengjøringa på veiene i vårt distrikt. Som kjent har NCC drifts- og vedlikeholdsansvaret på de fleste av veiene i vårt nedslagsfelt fram til høsten 2022. Kontrakten, som de overtok fra Mesta, trådte i kraft 1. september i fjor.

NCC overtar veiansvaret

Femårskontrakten gjelder innenfor dette geografiske området: Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, deler av E39 i Hemne og en «liten bit» i Melhus.

NCC overtok dermed:

* 5 mil med europaveier

* 41 mil med fylkesveier

* 12 av de 41 milene på fylkesveier er grusveier

* Alle tilhørende gang- og sykkelveier

- Vi har en frist med å bli ferdig innen 10. mai, forteller Gro Hege Viberg, prosjektleder i NCC.

Det som skal gjøres er følgende:

* Veier og fortau skal kostes, feies og spyles

* Det skal plukkes søppel langs veiene

* Brøytestikker skal tas opp

* Det skal kostes og ryddes på Park and ride-anlegg

* Busslommer skal feies

* Det skal settes ut benker på rasteplasser

- Det er mye som skal skje på veiene våre nå. Vi oppfordrer bilister som møter mannskap fra oss på veiene om å ta det med ro og ikke bli så veldig irriterte. Feiebilene går bare i gangfart, men husk at jobben gjøres for at bilistene skal ha best mulig forhold, sier Viberg.

Feier opp over 500 tonn sand og grus

Hun understreker også at folk må unngå å parkere biler der det skal kostes og ryddes. Og mannskap jobber mer eller mindre døgnet rundt nå.

- Vi prøver å få gjort mye på natta. I helga var det fokus på sentrumsnære områder som Buvika, Børsa, Meldal, Fannrem,Orkanger og Lensvik sier hun og gjentar at bilister må ha tålmodighet med at det foregår vårrengjøring på våre veier for tida.

Basen for NCC i vårt nedslagsfelt er etablert i brakker inne på området til Gjølme pukkverk.

PS! Fylkesvei 714 fra Stokkhaugen gjennom Snillfjord til Hitra, er ikke lenger med i orkdalskontrakten, men har «gått over» til hitrakontrakten.