Flere nestenulykker mellom tog og biler

Her på fylkesvei 65 ved Frisbrua er farten størst, og dermed faren for en alvorlig smelll mellom tog og bil størst. 

Dette er fra overgangen i Fannrem sentrum.  

Her ved overgangen like ved Orkdal sjukehus og Bårdshaug stasjon.  

Dette er ved Follo.  

New Articles

Politiet har den siste tida mottatt bekymringsmeldinger der biler og Thamshavntoget er involvert. Dette skjer der jernbaneovergangen krysser veier, og hovedsakelig gjelder meldingene på overgangen på fylkesvei 65 ved Frisbrua mellom Best-stasjonen på Fannrem og Shell Bårdshaug.

- Det skal ifølge melderen har vært flere hendelser der lysene blinker rødt, men bilene kjører likevel, forteller Arnt Johansen ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Han minner folk på at et tog trenger mye lenger tid på å stoppe enn en bil, og at et sammenstøt med toget kan være veldig farlig.

- Vi har hatt ulykker tidligere somre med toget mot både bil og motorsykkel, poengterer Johansen.

- Blinkende rødt lys betyr vel akkurat det samme som vanlig rødt lys?

- Ja, begge deler betyr "Stans", svarer han og ber bilister være oppmerksomme ved togoverganger i sommer.

- Det er jo ikke så vanlig med togtrafikk i vårt område. Og når togene kommer litt uregelmessig, kan man bli mindre oppmerksom. Oppfordringen er at alle må følge med om lysene blinker rødt, sier Johansen.