Avventer nye undersøkelser etter uventet dødsfall

Inngangen ved Orkdal sjukehus.  

New Articles

Politiet mottok torsdag ettermiddag 7. juni klokka 14.30 melding om et uventet dødsfall ved Orkdal sjukehus.

- Vi etterforsker dette rutinemessig etter ordinære prosedyrer. Det er begjært obduksjon, sa Monica Brækken, seksjonsleder for etterforskning ved Orkdal lensmannskontor, dagen etter hendelsen.

Hun ønsket ikke å utdype om det var snakk om en mann eller kvinne, alder på vedkommende, eller noen omstendigheter rundt dødsfallet.

Uro rundt sommerstenging

Ei uke senere opplyser Brækken at de fortsatt venter på en foreløpig obduksjonsrapport.

- Vi forventer den i løpet av uka her. Det er ingen grunn til å gjøre nye undersøkelser før den rapporten foreligger, sier hun.

- Kan du si noe mer om saken nå?

- Nei, jeg ønsker ikke det, svarer Brækken.

Opereres ved hjelp av robot