Sjekk her hvilken måned som er farligst for syklister

Høstmørket kommer overraskende på mange som glemmer å gjøre seg ekstra synlige på kvelden.  Foto: Colourbox-Tryg Forsikring

New Articles

I løpet av de ti siste årene har 13 syklister mistet livet i trafikken, 21 blitt alvorlig eller livstruende skadd og 468 vært utsatt for en trafikkulykke med lettere eller moderate skader.

- Skulle neste tro han var uslåelig

Ulykkesstatistikken (se nederst i artikkelen) viser at september er den farligste måneden for syklister.

– Høstmørket kommer overraskende på mange som glemmer å gjøre seg ekstra synlige på kvelden. Sykkellykt og refleks er en billig investering. Likevel velger mange å ikke bruke slike ting. Det er å gamble med livet som innsats, sier Øyvind Setnes, forebyggelsesekspert i Tryg Forsikring.

Til tross for at det er påbudt med lys lys både foran og bak på sykkelen, ferdes mange, både voksne og barn, på sykkel uten hverken lys eller refleks.

Blir man tatt uten lys på sykkelen, risikerer man en bot på 1150 kroner. Kommer du susende i høstmørket uten sykkellys, er du ikke synlig før avstanden er under 30 meter for en bilist med nærlyset på. Har du refleks på kroppen, ser bilisten deg på mye lenger avstand i mørket.

– Likevel ser vi ofte syklister i høy fart i høstmørket, helt uten noen form for lys eller refleks. I tillegg vet vi at skoleveier med dårlig belysning kan være svært trafikkerte om morgenen før det blir ordentlig lyst. Nå som sommeren er over er det ekstra viktig å gjøre seg synlig og lykter og reflekser er det viktigste du kan ha på sykkelen og deg selv, sier han.

Jernmannen fra Hemne

Statistikken for de ti siste årene forteller at det er flest menn, 67 prosent, som er innblandet i ulykker på sykkel.

Statistikken de siste ti årene for trafikkulykker hvor syklister er innblandet viser også at over 90 prosent er sammenstøt med personbil. Deretter følger buss, motorsykler, moped og lastebil.

Geografisk skjer de fleste ulykkene i de store byene.

Månedsoversikt trafikkulykker med syklister innblandet de ti siste årene:

Januar 6

Februar 13

Mars 21

April 35

Mai 68

Juni 65

Juli 41

August 66

September 71

Oktober 40

November 29

Desember 13