Flishoggeriet fikk nei

New Articles

Allskog Bio, som driver flishoggeriet ved Washington Mills, har søkt Orkdal kommune om mulighet for å drive med flisproduksjon på lørdager resten av året. Årsaken er at bedriften fikk en uventet driftsstans tidligere i år.

De har derfor måttet leie inn flishoggertjenester. Innleid maskin har høyere kapasitet, og Allskog ønsker derfor å redusere produksjonen fra hver uke, som i dag, til annenhver uke - men da med en mulighet for å produsere også på lørdager.

Saken ble behandlet i forvaltningsutvalget denne uka. Rådmannen hadde anbefalt politikerne å avslå søknaden om lørdagsdrift, og det var et enstemmig utvalg som fulgte rådmannens anbefaling.

Avlaget begrunnes blant annet med at befolkninga skal få slippe støy på lørdager.

Allskog Bio har besluttet å flytte virksomheten sin til "Pilkington-bygget". Det er ennå ikke klart når flyttinga vil finne sted.