Avslår støtte til Røde kors

New Articles

Formannskapet i Orkdal skal onsdag behandle en søknad fra Orkdal Røde kors om støtte på 25 000 kroner til etterisolering av garasje og depot.

Røde kors holder til på Nedre Rømme, der de også har en garasje og et depot . Nå ønsker den frivillige organisasjonen å etterisolere garasjen og depoet, noe som vil koste dem 77 578 kroner.

Rådmannen foreslår at søknaden avslås. Det begrunnes blant annet med at det ikke er satt av midler i budsjettet til slike tilskudd, samtidig som det pekes på at Røde kors har fått flere titusener i støtte fra kommunen.