- Staten må ta ansvar

Museumsdirektør ved Orkla industrimuseum Torbjørn Lefstad er bekymret for de industrielle kulturminnene på Løkken Verk og i Orkdal. Nå ber han staten komme på banen i samband med den nye kulturminnemeldingen.

Museumsdirektør Torbjørn Lefstad ved Orkla Industrimuseum mener staten må komme på banen.  Foto: Ingrid S. Hultgreen

New Articles

Lefstad ønsker at et statlig program for de tekniske og industrielle kulturminnene videreføres også etter at Riksantikvaren sitt bevaringsprogram opphører i 2020, skriver Vårt Land.