- Staten må ta ansvar

Museumsdirektør ved Orkla industrimuseum Torbjørn Lefstad er bekymret for de industrielle kulturminnene på Løkken Verk og i Orkdal. Nå ber han staten komme på banen i samband med den nye kulturminnemeldingen.

Museumsdirektør Torbjørn Lefstad ved Orkla Industrimuseum mener staten må komme på banen. 

New Articles

Lefstad ønsker at et statlig program for de tekniske og industrielle kulturminnene videreføres også etter at Riksantikvaren sitt bevaringsprogram opphører i 2020, skriver Vårt Land.