Nerskogveien utbedres

Nerskogveien (Fv 512) skal nå utbedres for hele 22 millioner kroner, og arbeidet er i gang, skriver Opp.no.

Slik så Nerskogvegen ut våren 2017. Nå blir veien utbedret.  Foto: Tove Lånke

New Articles

Det er et omfattende arbeid som er i gang på Nerskogen. Statens vegvesen opplyser til avisa at de nå har begynt på arbeidet med stikkrennene.

– Vi skal ta over 60 stikkrenner, fortalte gravemaskinfører Einar Antonsen til Opp.no.

De skal også legge ny masse i stikkrennene og sikre en god åpning slik at vann finner veien fra grøfta og gjennom rørene.

Neste år

Neste år skal arbeidet med selve vegbanen begynne. Det innebærer oppfresing av gammel asfalt, legging av pukk, og asfaltering.

Prosjektet er kostnadsberegnet til 22 millioner kroner, og er planlagt ferdigstilt i løpet av neste sommer.

Trafikkavvikling

Prosjektleder i Statens vegvesen, Ole Vegard Sæther, opplyser til avisen at de må stenge for trafikk i kortere tidsrom.

– Det er ikke planlagt stopp ut over minste stopptid. Maksimal ventetid blir 15 minutter, sier prosjektlederen.