Har vært eid av samme familie i 70 år:

Snekker'n-kjeden har overtatt snekkeriet

Snekkeriet er nærmest en institusjon i Buvika. Virksomheten ble startet på Havenget på slutten av 1940-tallet, før den etter hvert ble flyttet på Lykkjneset.  

New Articles

I 2013 overtok kjeden halvparten av aksjene i familiebedriften K. Solem Snekkeri i Buvika. I sommer tok de resten.