Gjennomfører dåp og gravferd med begrenset oppmøte

Selv om alle gudstjenester er avlyst de kommende ukene, blir det gjennomført planlagte seremonier som dåp og gravferd.

Dagfinn Thomassen.  Foto: ARKIV

New Articles

- Alle gudstjenestene i bispedømmet er avlyst denne søndagen og neste søndag, men dåp og begravelser gjennomføres med nærmeste familie, sier prost Dagfinn Thomassen i Orkdal prosti.

De forholder seg til retningslinjer fra Nidaros bispedømme, som tilsier at det kun skal være maks 50 personer til stede.

- Der kommunene har et lavere tall, forholder vi oss til dette. For Orkland vil det si 20-30 personer. Vi skal rigge dette slik at folk får være til stede og døpe og gravlegge sine, sier Thomassen.

Han viser til at det på søndag skal være tre dåper i Meldal, som nå er spredt på ulike tidspunkter slik at hvert dåpsbarn får med seg sin familie i kirka.

- Sitt spredt

- Begravelser gjennomføres også, og da må folk tenke gjennom hvor stor familien er og hvem som skal være med i gravfølget. Vi henstiller også til at folk følger rådene med håndhilsing og sitter spredt i kirka.

Samtidig vil Thomassen si at kirka ønsker å være til stede og gi trygghet i en situasjon hvor mange føler utrygghet.

- Selv om vi avlyser gudstjenester, ønsker vi å gi støtte i mindre sammenhenger, i samtaler på mail eller telefon. Kirka har alltid vært til stede med oppmuntring og støtte, og nå tar vi en for laget. Det er mulig å få tak i oss, selv om vi ikke blir å finne på prekestolene og bak alterringen, sier han.