Prestegården er i dårlig stand - etterlyser tiltak

Den store prestegården er noe av det første man legger merke til på vei opp mot Orkdal kirke. Nå har hovedboligen behov for renovering, og det er planlagt at skal starte i år.

Arne Gjønnes synes det er synd at den gamle presteboligen er i så dårlig stand som nå.  Foto: Jonas Olsen Withbro

Vi har planer om en fasaderehablitering, og den håper vi å kunne starte på i år.

Knut Berg
New Articles

Hovedbygningen på prestegårdstunet ved Orkdal kirke, ble bygd i 1854. På tunet er det tre freda bygninger; presteboligen og to stabbur. Pensjonert prost i tidligere Orkdal kommune, Birger Foseide, var den siste som bodde i presteboligen, siden den gang har den stått tom.