Alle ligger under fylkesgjennomsnittet

  Foto: Illustrasjon

New Articles

Rindal er nok en gang en av kommunene med lavest arbeidsledighet. Når Nav fredag presenterte julitallene, viser de at ledigheten per utgangen av måneden er 1,3 prosent. Det tilsvarer 14 personer. Kun Tydal, med 1,2 prosent ledighet, ligger lavere enn Rindal.Historisk høyt

Nav opplyser i en pressemelding at det er 3000 færre arbeidssøkere i juli enn i juni. Gjennomsnittlig ledighet i fylket er på 3,9 prosent. Dette er en liten økning fra juni, og det er nær en dobling fra juli i fjor.

Likevel har altså dette helt spesielle året, ikke minst når det gjelder arbeidsmarkedet, opplevd en nedgang. I mars var ledigheten på 9,6 prosent.

- I mars var ledigheten dramatisk høy, og det er gledelig å se at ledigheten fortsetter å synke, selv om den ligger på et svært høyt nivå i et historisk perspektiv, sier fungerende direktør i Nav Trøndelag, May Beate Haugan.

I pressemeldingen står det også at det har vært en kraftig nedgang i delvis ledige den siste måneden.ST-kommunene

Når det gjelder kommunene i STs nedslagsfelt, ser oversikten slik ut, med ledigheten oppgitt i prosent og antall helt ledige i parentes:

  • Rindal: 1,3 (14)
  • Heim: 2,8 (85)
  • Rennebu: 2,9 (35)
  • Orkland: 3,3 (305)
  • Skaun: 3,4 (151)

Dette viser at samtlige av disse kommunene ligger under fylkesgjennomsnittet. Trønderhovedstaden Trondheim har en ledighet på 4,2 prosent.

Sammenlignet med 2019, som altså var et «normalår», er det Heim som har hatt den største økningen med 113 prosent. I hele fylket er det kun Frøya som har hatt en nedgang i ledigheten fra juli i fjor til juli i år.

Antall permitterte

Når det gjelder permitterte, fordeler tallene seg slik, med antall permitterte og andel av arbeidsstyrken i parentes:

  • Rindal: 14 (1,0)
  • Heim: 55 (2,0)
  • Rennebu: 18 (1)
  • Orkland: 191 (2)
  • Skaun: 89 (2)