Guri Melby besøkte Gjølme barneskole

Onsdag fikk Gjølme barneskole staslig besøk av sin tidligere elev, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Statsråden ble godt mottatt av både elever og ansatte da hun ankom.   Foto: Jonas Olsen Withbro

Jeg er opptatt av læring i skolen, men det som sitter best igjen er nok friminuttene.

Guri Melby
New Articles

- Det er ikke ofte jeg får en så god velkomst, forteller Melby.