Ble fotgjenger etter for mange prikker

New Articles

En ung bilfører bosatt i Skaun kommune, er dømt til å betale ei bot på 6400 kroner - subsidiært ti dager fengsel - for å ha kjørt i 104 km/t i en 80-sone. Dette skjedde i juli i år.