I startgropa med å ilegge deg upopulær skatt

Emil Solberg (til venstre) er leder i sakkyndig nemnd for eiendomsskatt, sammen med Einride Snekvik, Åse Torevik (vara), Hildur Hestnes, Eva Randi Oldervik, Jorun Hjelen (saksbehandler for eiendomsskatt) og Lars Kjetil Torset.  Foto: John M. Myrhaug

Vi må sjekke alle avvik som eventuelt avdekkes, men det er andre etater som må ilegge påbud om å fjerne bygninger.

Eva Randi Oldervik
New Articles

I løpet av siste halvdel av oktober vil såkalte besiktigere - 15 i tallet - fra Heim kommune starte jobben med oppmåling av eiendommer i den delen av Heim som tilhørte gamle Snillfjord kommune.