Har brukt en halv million på å gjøre Folloparken om til aktivitetspark: - Tilbudet er langt bedre nå

Det skapte oppstyr da mesteparten av trærne i Folloparken ble tatt ned. Nå er arbeidet med å oppgradere parken godt i gang.

Trøndelag Fylkeskommune er nå i ferd med å ruste opp Folloparken etter at det i sommer ble felt en rekke trær i parken.  Foto: Ola Marius Rise

New Articles

- Vi har lagt ned betydelig med penger for å ruste opp parken den siste måneden. Det var noe utstyr som har stått der tidligere som ikke var trygt, som er blitt tatt bort i tillegg til at det nå har kommet opp en rekke andre utstyr og aktiviteter, sier Togstad.