Dette betyr mye for mange i jula

Mens kirkene i gamle Orkdal har valgt å ha åpne kirker på julaften, har andre menigheter valgt andre løsninger; som blant annet i Skaun med utegudstjenester på kirkebakken på selveste julaften.

i alle tre kirkene i Skaun, både Buvik (bildet), Børsa og Skaun, blir det utegudstjenester på julaften. 

Vi ønsker ikke å avvise 70-80 % av dem som ønsker å gå i kirka på julaften.

Lars Sperre, sokneprest Agdenes
New Articles

Felles for menighetene er at de ser viktigheten av at folk får et kirketilbud også denne jula.