- Jeg mener vi har fått gode svar på hva folk synes

Det er en balanse mellom omfanget av en slik undersøkelse, og hvor mye tid folk vil bruke på å svare.

Odd Jarle Svanem
New Articles

Lørdag presenterte ST et sammendrag av en stor spørreundersøkelse Heim kommune har gjennomført blant fastboende, hytteeiere og næringsliv.