Skryt til orkdalsforfatter for særdeles godt arbeid

Forfatter Åsmund Forfang får ros for boka, Trykkefridommens første tiår. § 100 i Grunnlova 1814 -1842, der han tar for seg trykkefriheten de førte tiåra etter 1814.

Åsmund Forfang skulle bruke en liten måned på å skrive en artikkel om trykkefriheten i Norge. Det ble til fire år og ei bok på 600 sider som setter historien i et nytt lys.   Foto: privat

Bedre attest kan jeg vel ikke få.

Åsmund Forfang
New Articles

Boka, som kom ut på Universitetsforlaget i januar i år, tar for seg en viktig del av norsk historie slik ingen har gjort det før, ifølge jusprofessor ved Universitetet i Oslo, Sverre Blandhol.