- Ingen dramatisk sak

Involverte ikke kommunens politiske ledelse.

Rådmann Grethe Metliaas sørget ikke for å få vite hva varsleren, som kontaktet henne i januar, ville fortelle om barnevernet. 

New Articles

- Dette var ikke av en sånn natur at det var naturlig å gjøre noe spesielt i etterkant.

Slik begrunner rådmann Grethe Metliaas hvorfor hun ikke har involvert kommunens politiske ledelse i Fylkesmannens tilsynssak og møte.

Les også:

Alvorlig

4. mai var Metliaas og enhetsleder Ellen Wahlmann innkalt til Fylkesmannen. Assisterende utdanningsdirektør hos Fylkesmannen, Jostein Magne Krutvik, var en av dem som deltok på møtet.

Krutvik uttalte i forrige uke til ST henvendelsene angående barnevernet i Orkdal har vært av et uvanlig stort omfang og alvorlighetsgrad.

- Det er ikke vanlig at det samler seg opp på en slik måte. Og når vi i tillegg til å opprette tilsynssaker, innkaller rådmannen og enhetslederen til møte hos Fylkesmannen, så er det et signal om at vi ser alvorlig på dette, sa Krutvik til ST sist torsdag.

Les også:

– Vi tar dette på alvor

– Folk skal kunne ha tillit til barnevernet i Orkdal.


«Uformell samtale»

Rådmann Grethe Meltiaas er litt delt når det gjelder alvorlighetsgraden.

- Jeg opplevde det ikke som veldig dramatisk for mitt vedkommende. Fylkesmannen ønsket en uformell samtale. Det meste ble avklart i møtet, mens vi skulle melde tilbake om resten. Dette var ikke av en sånn natur at det var naturlig å gjøre noe spesielt i etterkant. Men jeg oppfatter jo at det er alvorlig når man blir kalt inn til Fylkesmannen.

«Mener det har vært nevnt»

- Det har snart gått et halvt år etter møtet med Fylkesmannen. Hvordan kan du forsvare at politisk ledelse ikke er blitt informert om dette?

- Jeg ser det er oppslag om dette. Jeg mener det har vært nevnt, men jeg har forståelse at det har gått i glemmeboka for dem, sier Metliaas som ikke husker helt om hun «nevnte det» før eller etter møtet med Fylkesmannen.

- Jeg skal ikke være bastant når det gjelder tidspunkt på når det ble informert.

«Ikke naturlig»

- Noe av det som ble tatt opp av Fylkesmannen, var den måten barnevernsansatte omtalte sine klienter på. Hvordan reagerte du på det?

- Det var en del av temaet, ja.

- Men du så ikke så alvorlig på det at du ville ta det opp med den politiske ledelsen?

- Nei, vi så ikke på dette som noe det var naturlig å informere om. Men det betyr jo ikke at det ikke blir tatt alvorlig. Det jobbes med forbedring kontinuerlig. Folk skal oppleve at de møtes respektfullt. Men det er en krevende tjeneste for alle parter som er involvert.

- Hva har du som rådmann foretatt deg etter at du ble kjent med dette?

- Vi avtalte oppfølging etter møtet, og det er hele tiden tett kontakt med enhetsleder og rådmann.

Tok ikke kontakt

- For snart ni måneder siden, i januar, fikk du en epost fra en barnevernsansatt som varslet om at det var kritikkverdige forhold ved barnevernet i Orkdal. Hvorfor tok du ikke kontakt med vedkommende?

Les også:

Metliaas ble varslet i januar

En ansatt i barnevernet i Orkdal kontaktet rådmannen i slutten av januar, men fikk aldri svar.


- Det ble svart på eposten, men vedkommende var på tur ut av barnevernstjenesten og har antakelig ikke fått svaret mitt.

- Er det journalført, slik det ifølge offentlighetsloven skal være?

- Det er så langt tilbake at jeg ikke husker. Det er ikke alle eposter som registreres.

- Men dette er et eksempel på en henvendelse som skal journalføres?

- Ja, men det var veldig hektisk i denne fasen. Så det tar jeg ikke igjen.

Klassisk varslingssak

Det er ikke lenge siden rådmannen snakket til formannskapet om arbeidsgiverreglementet. Der ble det blant annet understreket at Orkdal kommune skal ta vare på varslere, det vil si ansatte som kontakter ledelsen om kritikkverdige forhold

- Her var det en klassisk varslingssak. Hvorfor sørget du ikke for å sikre deg den informasjonen som denne personen satt inne med.

- Ja, man kan i ettertid si at jeg burde gjort det.

«Ikke betegnende»

- Kjenner du igjen det bildet som foreldre, advokater, ansatte og Fylkesmannen har tegnet i ST de siste dagene, eller bestrider du det?

- Nei, jeg mener man må ta på alvor de klagene som kommer. Det må vi alltid gjøre. Men jeg tror ikke dette er betegnende for tjenesten. Det er ikke mitt inntrykk. Vi skal ta henvendelsene på alvor, men folk skal fortsatt ha tillit til barnevernet i Orkdal. De aller fleste blir møtt på en god måte.

- Har du, som kommunens øverste leder, gjort jobben din i denne saken?

- Ja, jeg opplever det. Jeg har tillit til at mine enhetsledere følger opp, og jeg opplevde ikke dette så dramatisk.

Les også: 


Les også:

Rapport støtterkritikken

En ekstern rapport bekrefter Fylkesmannens kritikk av barnevernet i Orkdal.


Les også:

Kritiske spørsmål fra kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Orkdal vil følge nøye med på utviklingen i barnevernet.


Les også:

- Fikk se en mer ydmyk rådmann

Rådmann Grethe Metliaas orienterte kommunestyret om status i barnevernsaken i går.