- Fikk se en mer ydmyk rådmann

Rådmann Grethe Metliaas orienterte kommunestyret om status i barnevernsaken i går.

Rådmann Grethe Metliaas  

New Articles

- Jeg er veldig godt fornøyd med rådmannens orientering i dag. Dette var en helt annen ydmykhet og vilje til å se alvoret i saken enn vi har sett før, uttalte Arne Grønset, Venstres gruppeleder, etter at rådmann Grethe Metliaas hadde holdt sin orientering for kommunestyret i går.

Les også:

Alvorlig kritikk mot barnevernet

Løgn, dokumentfalsk, en usunn kultur og manglende respekt.


Ekstern bistand

- Slik jeg ser det, er kjernen i saken hvor alvorlig man har oppfattet kritikken. Rådmannen har ikke hatt grunn til annet enn å ha tillit til lederne i barnevernet og linjeledere, og jeg har derfor støttet meg til dem i denne saken. Men det er en fare at man ikke blir våken nok for kritikk av egen organisasjon. Derfor føler jeg et sterkt behov ekstern bistand, sa Metliaas.

Denne type bistand er allerede hentet inn i forbindelse med advokat Marcus Amdahls gjennom gang av Fylkesmannens tilsynssaker.

I tillegg skal det brukes en ekstern veileder i tiden som kommer.

- Alvorlig

Det var, som Grønset påpekte, en annen tone fra rådmannen denne gangen. I går var det verken bagatellisering eller angrep på varslere.

Metliaas understreket alvoret i saken, og hun etterlyste en gjennomgang av rutinene når det gjelder behandling av varslere.

- Påstandene om ukultur er kanskje det som er mest alvorlig, men også det som det er mest krevende å ha en objektiv oppfatning om. Vi vil derfor ha inn en ekstern veileder som kan gå inn i arbeidsmiljøet og ha samtaler med hver enkelt.

Les også:

Gir «varsleren» et ansikt

"Kristine" velger å stå fram.

 

Offentlighet

Ifølge Metliaas skal det foreligge en fullstendig rapport senest i første kvartal 2013, men så tidlig som mulig. Blant det man vil avvente før denne rapporten lages, er sluttrapporten fra Fylkesmannen.

Rådmannen berørte også kritikken som har kommet mot at så å si all kommunikasjon som omfatter barnevernet, har vært unntatt offentlighet.

- Vi ser også at det er behov for å gå gjennom tjenesten når det gjelder offentlighet. Dette skal være i tråd med forvaltningslov og offentlighetsliv.

Læring

Metliaas var ellers opptatt av at denne saken kan bli noe Orkdal kommune lærer av.

- Jeg er opptatt at vi bruker denne situasjonen til læring og forbedring, til å innskjerpe taushetsplikt, etikk, rutiner når det gjelder varsling og gjennomgang av forholdet til media. Og vi må bli flinkere til å fange opp kritiske forhold før det blir en mediesak.