Deler ut penger til jakt, fiske og friluftsliv

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til engasjement, rekruttering, mangfold og kvalitet innen jakt, fiske og friluftsliv i hele fylket. 

Natur, jakt og fiske

Sør-Trøndelag

Nå kan man søke om tilskuddsmidler til jakt, fiske og friluftslivsmidler, melder Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til engasjement, rekruttering, mangfold og kvalitet innen jakt, fiske og friluftsliv i hele fylket.

Målsettinger for denne tilskuddsordningen er blant annet rekruttering til aktiviteter innen jakt, fiske, friluftsliv, bedre tilgang på råvarer fra jakt, fiske og fangst, økt verdiskaping, regionale forvaltningsplaner for høstbare arter, utviklingsarbeid knyttet til rettighetshavere og økt samarbeid mellom relevante aktører.