- Jeg ble sjokkert da jeg så ødeleggelsene

Grunneier Erik Svinsås-Loe reagerer kraftig på ødeleggelser i utmarka si ved Jøngfjellet, i forbindelse med legging av strømkabel.
Natur, jakt og fiske

- Dette er trist og trasig. 200-300 meter med sti er ødelagt, og det er gravd grøfter på 300-400 meter på en måte som medfører store ødeleggelser av naturen, sier Svinsås-Loe.