Kulturminner i Orkdal

I denne serien på åtte deler, har vi tenkt å ta for oss litt om kulturminnene i de forskjellige kommunene, og vi starter med Orkdal.

Svorkmo kirkested stammer fra fjerde kvartal av 1600-tallet. Lokaliseringen av kirkestedet er uavklart, men kirken har vært på flere forskjellige steder. Nåværende kirke ble bygget i 1866.  Foto: Sjur Vaage

Pluss

I første del tenkte jeg å oppklare litt om hva kulturminner er. Ifølge «Store Norske Leksikon», er «kulturminner (også kjent som fornminner) blitt definert som konkrete – som regel synbare – spor etter eldre tiders liv og virke. Med de hurtige endringer i levevilkår og levevis som har funnet sted i moderne tid, hvor dagens samfunnsprodukt er morgendagens kulturminne, har begrepet fått en videre tolkning, og kan omfatte kulturhistorisk verdifulle gjenstander, byggverk og anlegg av forholdsvis ny dato.». Kulturminner kan også deles mellom faste kulturminner og kulturlandskap, i tillegg kan stedsnavn regnes som kulturminner, regulert etter «Lov om stadsnavn av 1991», som ble endret i 2006.