Rådmannen avslår støtte

Tor Kvarsnes er en kjent og kjær trubadur i Orkdal. 

Kultur

Orkanger aktivum søker Orkdal kommune om en støtte på 60 000 kroner. Bakgrunnen er at Orkanger aktivum ønsker å realisere en plateinnspilling med tekster og musikk av Tor Kvarsnes, med Kvarsnes selv som artist.

Det er planer om å spille inn plata i NRKs studio i Trondheim i slutten av april.

I søknaden vises det til at Kvarsnes har vært en markant skikkelse i musikkmiljøet i Orkdal over en lang periode.

Saken skal behandles i kulturutvalget onsdag, og sluttbehandles i formannskapet.

Rådmannen anbefaler at søknaden avslås, noe som begrunnes med at det ikke finnes midler.