Festival søker om 50 000

Garnmarkedet under strikkefestivalen i fjor, ble en stor suksess.  Foto: Arkiv

Kultur

Midtnorsk kultur- og strikkefestival har arrangert festival på Orkanger to ganger tidligere, i 2016 og 2018. Nå planlegges det en ny festival i 2020, og i den forbindelse har arrangøren sendt søknad til Orkdal kommune om støtte.

Det er søkt om 25 000 kroner til årets planleggingsarbeid, samt samme beløp til gjennomføringa i 2020.

Saken behandles i kulturutvalget onsdag. Rådmannen anbefaler at søknaden om støtte i år avslås, og at den delen av søknaden som handler om 2020, blir behandlet i Orklands organer.