Rådmannen anbefaler 25 000 i støtte til korpstreff

Orkdal janitsjar vil arrangere korpstreff i sommer, og søker om støtte.  Foto: Privat

Kultur

Orkdal janitsjar skal arrangere korpstreffet Orklandfanfaren lørdag 15. juni. Det vil bli invitert maksimum åtte korps, noe som vil gi om lag 175 deltakere.

Det antydes at Orklandfanfaren kan bli arrangert annethvert år.

Arrangementet har et budsjett på 90 000 kroner. I den forbindelse søkes det om et kommunalt tilskudd på 25 000 kroner.

Saken skal behandles i kulturutvalget onsdag, mens endelig behandling skjer i formannskapet.

Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges.