Bygda har ei mektig historie

Røysa på Raustein. Fra ca 900 e.kr, på størrelse med Oseberghaugen. Sannsynligvis graven til Grjotgard Herlaugson, som ble drept av en berserk i Selva. Han var jarl over Hålogaland og Trøndelag, og selvfølgelig bodde han i Selva.  Foto: privat

Kultur

8. mai blir det Vaksefolktreff i Agdenes etter mal fra det populære Vaksefølktreffet på Geitastranda.

Mektig rolle

Treffet denne onsdagskvelden blir i Bakeriet i Vassbygda, og tema er blant annet Agdenes sin mektige rolle i vikingtida da ladejarlene hadde høvdingssete i Selva og var i allianse med Harald Hårfagre. På dette første treffet er også Hellig Olavs skatt utenfor Agdenes tema. Ellers blir det mat og prat slik de har lyktes så godt med på Vaksefølktreffet på Geitastranda.

Fått gode råd

Arrangør av Vaksefolktreffet i Agdenes er Agdenes Historielag. Styret av laget, som består av leder Joar Tøndel, nestleder Mari Elin D. Sterten, sekretær Leif Martin Nordvik, kasserer Magnar Tøndel, øvrige styremedlemmer Helga Selven, Hjørdis Knudsen, Stig Trygstad og Leif Landrø, har vedtatt å starte med Vaksefolktreff i bygda der treffene blir arrangert annenhver gang i Ytre og Indre del av Agdenes kommune.

- Vi har vært i kontakt med arrangørene på Geitastranda og fått gode råd og informasjon. Vi tar konseptet videre utover til Agdenes, og ser på dette som en fin mulighet til å løfte fram begge områdene, både Geitastrand og Agdenes, sier Mari Elin D. Sterten som har fått i oppgave å bestyre disse treffa.

- Vi satser på at vi får tatt dette videre i Agdenes, og også kan delta på hverandres treff, høre gode historier, ha det trivelig i lag og holde lokalmiljøet levende på tvers av alder og geografi, sier Sterten som håper på fullt hus i Bakeriet pub og pizza i Vassbygda onsdag 8. mai.