Lyser ut ny rektorstilling

Etter lengre tids politisk behandling, lyser Skaun kommune ut stillingen som ny kulturskolerektor.

Skaun ungdomsskole og Bautaen kulturhus.   Foto: Veidekke AS

Kultur

Skaun kulturskole har tilbud innen musikk, dans, teater og visuell kunst. For tiden har skolen 230 aktive elever, og hundre elever på venteliste. Skolen har omtrent seks årsverk, fordelt på elleve ansatte. Når nye Skaun ungdomsskole og Bautaen kulturhus åpner dørene i oktober, hvis alt går etter planen, vil også kulturskolen komme inn under samme tak.