Publikumsrekord for Elden

Hele 12 339 så Elden på Røros i sommer.

Vi er helt avhengig av billettinntektene, sier daglig leder for Elden, Siri Gullein. 

Kultur

25- årsjubileet for Elden ble en suksess. I hvert fall om man skal dømme etter interessen fra publikum. Under spelets to siste forestillinger måtte de blant annet selge trappebilletter for å etterkomme den store etterspørselen.