BaneNor vurderer å kutte støtte

Thamshavnbanen kan bli lagt ned

BaneNor vurderer å kutte støtten til Thamshavnbanen. Dersom dette blir en realitet, tror museumsdirektøren at det vil bety kroken på døra for banen.

Å miste pengestøtten fra BaneNor, kan bety slutten for Thamshavnbanen. 

Kultur

I et brev datert 15. august, skriver BaneNor at tilskuddsordningen til private baner eller objekter/materiell i privat eie, nå er oppe til vurdering.