Bergmannsteateret

Får støtte til ny forestilling

18. oktober har Bergmannsteateret premiere på en ny forestilling. (Arkivfoto). 

Kultur

I forbindelse med oppsetningen av forestillingen «Syndens natt», har Bergmannsteateret søkt kommunen om 50 000 kroner i støtte. I søknaden står det at forestillingen skal ha premiere 18. oktober, og at det er planlagt seks forestillinger. Forestillingen skal settes opp på Kulturscenen på Løkken Verk.

Søknaden ble behandlet i Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur forrige uke. Rådmannens forslag til vedtak var å innvilge søknaden på 50 000 kroner. Under møtet ba hovedutvalgets leder, Odd Arild Svartbekk (Ap), om å få sin habilitet vurdert fordi han er styremedlem i Bergmannsteateret. Hovedutvalget vurderte Svartbekk som inhabil, og han forlot dermed møtet under behandling av saken. Ellen. H Bergsrønning (Ap) ble valgt som møteleder.

Rådmannen innstilling om å innvilge søknaden på 50 000 kroner ble enstemmig vedtatt av hovedutvalget.


Se bildene fra folkelivet

Lørdag ble den årlige Bergmannsdagen arrangert på Løkken Verk.