Over tre millioner til kultursal og bibliotek

– Sikre på at vi bygger et kulturhus som er verdt pengene

Trøndelag fylkeskommune har bevilget 3 066 000 korner til kultursal og bibliotek ved Bautaen kulturhus i Børsa.

Bygget skal være klart til åpning i oktober. 

Kultur

Fylkeskommunen har siden 2010 hatt forvaltningsansvaret for spillemidler til kulturbygg. Årets andel av spillemidler som Trøndelag fylkeskommunen kunne fordele på kulturbygg, var på nesten 5,4 millioner kroner.