Mottok pris for stort engasjement: – Det føles litt uvirkelig

Lørdag 2. november var det offisiell åpning av nye Skaun folkebibliotek. Foran en fullstappet Øysteinsal ble barne- og ungdomsbibliotekar Ann Helen Bergsland Mørk hedret med bibliotekprisen.
Kultur

Ordfører Gunn Iversen Stokke holdt åpningstale og klippet båndet på høytidelig vis. Biblioteksjef Elin Berge takket politikerne for at de i forrige kommunestyreperiode vedtok bygging av Bautaen kulturhus samlokalisert med nye Skaun ungdomsskole, og med det viser at vekstkommunen Skaun også satser på kultur.