Ei sterk historie om det å være misjonær

Kultur

Oddbjørn Snøfugl, opprinnelig fra Buvika, nå bosatt på Støren, har skrevet bok om misjonæren Johan J. Ofstad, som dro til India som misjonær.

Tirsdag 3. desember lanseres boka «Dager og netter i India - Misjonær Johan J. Ofstad», på gården Åsten på Geitastranda, hvor han ble født i 1879. Gården, hvor Jorunn og Stig Rune Ofstad bor i dag, var forøvrig senter for haugianerne på 1800-tallet.

Strevsom tid

I boka får vi høre historia om ekteparet Ragna og Johan Ofstads liv og virke som misjonærer i Santalistan.

Johan J. Ofstad var lærer i Rødøy i Nordland. Der fikk han vite at Lars Skrefsrud i Santalmisjonen i India, hadde behov for en musikklærer. Ofstad søkte jobben, og ble tilsatt.

De første åra i India var strevsomme, både når det gjaldt klima, språk og kultur. Han slet også med sykdom. Mange av elevene hans mistet også livet som følge av store epidemier.

Skrefsrud var redd for at Johan J. Ofstad ville reise hjem igjen. Derfor beordret han nærmest Johans forlovede, Ragna Nilsen fra Mosjøen, snarest til å komme til India. Hun var i ferd med å utdanne seg til sykepleier, men avsluttet utdannelsen og dro til India på ordre fra Skrefsrud.

Etterlot barna i Norge

Her ble paret værende, og etablerte etterhvert familie med hele ni barn. Ettersom misjonsarbeidet var så hardt og krevende, oppfordret misjonen dem om å ha barna hjemme i Norge. Ragna og Johan dro til Norge på såkalt ferie i 1911/12. Da ble eldste barnet igjen hos tante Gunhild. I 1921/22 var de igjen hjemme på «ferie», og da ble de fire neste barna igjen i Norge. Da Johan og Ragna endelig kom hjem etter endt misjonsarbeid i 1928, møtte de eldste fem barna sine fire nye søsken for aller første gang.

Arkitekt og byggeleder

Johan J. Ofstad var ikke bare lærer og misjonær. Han var også arkitekt, byggeleder og håndverker og ledet byggingen av Kaerabani skole og kirke i en 10-årsperiode. I forbindelse med dette arbeidet fikk han brent tre millioner murstein til å reise byggene.

Etter at han kom hjem i 1928, var han i perioden 1930-38 generalsekretær i Santalmisjonen. Senere dro han rundt i Norge og fortalte om livet, arbeidet og erfaringene sine fra misjonsarbeidet. Johan døde i 1963, og Ragna døde året etter.

Et helt spesielt liv

Forfatter Oddbjørn Snøfugl understreker at dette er ei sterk historie om mennesker og et helt spesielt liv. Boka gir innblikk i de mange utfordringene både når det gjaldt misjonsarbeidet og ikke minst misjonærenes familieliv. Det sier seg selv at det måtte være tungt og spesielt å måtte overlate ungene sine til slekt og familie i Norge, for å fullføre misjonskallet i India.

Under boklanseringa tirsdag 3. desember som skjer i hovedbygninga på gården Åsten på Geitastranda, er forfatter Oddbjørn Snøfugl, Åsmund Snøfugl fra Snøfugl forlag, samt dagens gårdeiere, Jorunn og Stig Rune Ofstad, til stede.