To søstre som fikk heksedommen

Søstrene Lisbeth Nypan og Sønnøv Sønnøvseter ble begge beskyldt for å være hekser.

Geir JS Nergaard  Foto: Ingrid S. Hultgreen

Kultur

På «Onsdagskveld på Rossvoll» 11. mars er historien om de to søstrene tema .

I år er det 350 år siden Lisbeth Nypan ble brent som heks. Skulptøren Steinar Garberg som har laget skulpturen av Lisbeth Nypan som står på Leinstrand i dag, vil fortelle om Lisbeth som menneske og om arbeidet med å framstille henne som en skulptur.
Forfatter og ordkunstner Geir Johan Nergaard vil på sin side fortelle historien om Lisbeths søster, Sønnøv Sønnøvseter, som ble mistenkt for å være heks, og som led en svært så ublid skjebne. Historien forteller at hun ble skutt. Og nettopp denne hendelsen har Geir Johan Nergaard skrevet musikkspillet Sønnøv om som er blitt framført under Kristin på Husaby.

Geir JS Nergaard  Foto: Ingrid S. Hultgreen

Arrangøren minner om at det tradisjonen tro blir serverert kaffe og kringle på inngangsbilletten.