Foreslår å selge historisk pilegrimssted:

– Har interesserte kjøpere

For ti år siden planla Skaun kommune å etablere et pilegrimssenter på Husbyrena. Nå foreslår kommunedirektøren å selge eiendommen.

Kommunedirektøren foreslår å selge Husbyrena.  Foto: Marte Mona

Det politiske vedtaket som ble gjort, var noe ullent, om jeg kan si det slik, og har ikke blitt fulgt

Steinar Haugen, fagleder kultur
Kultur

I 2008 kjøpte Skaun kommune den historiske klokkergården Husbyrena. Tanken var å bruke eiendommen til kulturformål i en periode på minst ti år. I saksframlegget står det at «Rena skal forbli et levende sted». Husbyrena ligger på nedsiden av Husaby kirkeruiner, og kjøpet ble begrunnet med nærheten til Husaby, som er en av kommunens viktigste kulturminner, som høvdingsete og litterær arena.