Ungdommer vil lese om lokal krigshistorie

Andre verdenskrig er noe som opptar dagens niendeklassinger denne fredsvåren 75 år etter andre verdenskrig. De liker spesielt godt å lese om lokal krigshistorie.

Det er helt naturlig å gi bort disse bøkene gratis

Leder av Skaun historielag, Rita Elvira Husby
Kultur

For å imøtekomme vitebegjæret til årets niendeklassinger, gir Skaun historielag bort et klassesett av historielagets årbok i 2013, «Krig og okkupasjonstid i Skaun», til Skaun folkebibliotek.