Lover overføringer i juni: – Vi skal fordele ganske mye penger

Kommunedirektøren i Skaun foreslår å gi over en halv million kroner i støtte til lag, foreninger og kulturelle organisasjoner.

Krik Skaun har fått 15 000 kroner i støtte som skal gå til bygging av frisbeegolfbane ved Lyngstua/Svenskrommet.  Foto: Krik Skaun

Gamle rapporter har ikke vist at det er noen organisasjoner som har hatt tom kistebunn

Steinar Haugen, fagleder kultur
Kultur

Tirsdag 2. juni skal helse-, oppvekst-, og kulturutvalget (Hoku) i Skaun, behandle kommunedirektørens forslag til driftstilskudd til idrettslag, kultur- og musikkorganisasjoner, og ungdomsorganisasjoner for 2020.