Har fått til sammen en kvart million i støtte

Spelemannslaget Laust & Fast, Viggja Voices og Rennebumartnan har søkt om, og blitt innvilget støtte fra Trøndelag fylkeskommune.

Fra Rennebumartnan i 2019.  Foto: Knut Guttorm Jermstad

Kultur

1. april var det søknadsfrist for tilskudd til kulturtiltak i Trøndelag. Nå har hovedutvalg for kultur behandlet søknadene, og tre kulturformål i avisa Sør-Trøndelags nedslagsfelt har fått støtte.