Skal feire over to år

Og kanskje kommer kongen?

Vinje kirke skal behørig markers i anledning 200-årsjubileet.  Foto: Tone Gullaksen

Nå har vi jo et godt argument, ingen fra kongehuset har besøkt Heim kommune.

Astri Wessel
Kultur

I 1820 sto Vinje kirke ferdig. I 1821 ble den innviet. Derfor har komiteen som har ansvaret for 200-årsjubileet valgt å legge markeringa over to år; i år og neste år.

Avspark skjer i september, og fra av det arrangement hver eneste måned til og med august.


 

Russiske krigsfanger

12. september åpnes altså kirkejubileet med kulturminnedag på Bua. Her skal Jostein Landrø holde foredrag om Hans Nielsen Hauge, grunnleggeren av den kristne bevegelsen haugianerne. Hauge levde ennå da Vinje kirke sto ferdig og ble innviet.

- Kirka er bare en bit av denne kulturminnedagen, der vi blant annet også får besøk av koret i Halsa, forteller Astri Wessel, leder i arrangementskomiteen.

Så går det slag i slag. 3. oktober blir det minnegudstjenste ved den russiskortodokse kirke i Trondheim i anledning at flere russiske krigsfanger er begravd på kirkegården, ikke bare de som oppholdt seg på Vinjeøra, men også fra andre steder i Midt-Norge. Det er satt av en egen seksjon til dette, og et minnesmerke er også reist på kirkegården.

- Her er vi ute etter gjenstander de russiske fangene laget da de var her med tanke på å lage ei utstilling, sier Wessel.

Mange av historiene og skjebnene til de russiske fangene får du høre i et foredrag av Arne Langås fra Falstadsenteret.

Astri Wessel (til venstre) og Elisabeth Schei er henholdsvis leder og sekretær i jubileumskomiteen.  Foto: John M. Myrhaug

 

Kan bli dyrt

Vinje kirke har de siste åra ikke vært omtalt kun i positive ordelag. Årsaken er at det sommeren 2013 ble avdekt omfattende råteskader på kirkebygget. En lengre og omfattende restaureringsprosess ble i gangsatt, og kirke var en periode også helt stengt.

Arkitekt Aage Sørli vil under et arrangement 7. november holde et foredrag om denne prosessen. Samtidig - og uavhengig av dette, skal kunsthistoriker Daniel Johansen fortelle om den helt spesielle altertavla i Vinje kirke.

Det er videre bestemt at det skal være et arrangement i desember, men foreløpig henger et lite spørsmålstegn ved dette.

- Vi har en foreløpig avtale med en stor artist, men vi må først få avklart om vi kan ta imot flere enn 50 tilhørere, som er maksgrensa i dag. Dersom dette er uendret i desember, kan det bli for dyrt for oss. Derfor er dette arrangementet noe vi må komme tilbake til, sier Elisabeth Schei, sekretær i komiteen.

Bibelsk mat

Det nye året starter med orgelkonsert ved Thomas Erlandsen i januar og gudstjeneste ved Dagfinn Høybråten. Høybråten, mest kjent som røykelovens far her i Norge, er i dag generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

I mars kommer tidligere Nidaros-bidkop Tor Singsaas for å holde foredrag om kirkens inventar, og det serveres bibelsk mat av Anne-Lise Thomassen på skjærtorsdag 1. april.

- Vi vet ikke hva hun kommer til å servere, i er spent, kommenterer Astri Wessel.

Det er duket for bispevisitas ved Herborg Finnset i mai, i juni kommer gruppe Music for a While for å holde konsert - og da ligger det også godt an til at det blir et samarbeid med Fjordkulturdagan - det blir familiedag på Staurset grendehus i juli, før jubileumsmarkeringen avsluttes med festgudstjeneste 29. august når biskop Herborg Finnset kommer tilbake.

Siste gang i 1981

De sikter også helt til topps når det gjelder gjester som blir invitert.

- Vi har sammen med Heim kommune også invitert representanter fra kongehuset til å delta i markeringa. Så langt har vi ikke fått noe svar, men vi ønsket å være ute i god tid, sier Wessel, som forteller at kong Olav var innom Vinjeøra bare en kort tur i forbindelse med en militærøvelse i 1981.

- Det var siste gangen vi hadde kongelig besøk på Vinjeøra. Men nå har vi jo et godt argument, ingen fra kongehuset har besøkt Heim kommune, sier hun.

I tillegg til Wessel og Schei, består jubileumskomiteen av ordfører Odd Jarle Svanem, Hanne Holmen, Morten Juul, Dag Dagfinn Fjærli, Mariann Espeland og Jon Nilsen.